Aanleveren advertentie
Via deze pagina kunt u uw advertentie uploaden voor een aantal titels en uitgeverijen. Deze module controleert of u aanlevert op het juiste formaat en met voldoende resolutie.
Afhankelijk van de instellingen door de uitgever kan het materiaal ook op andere aspecten worden gecontroleerd en eventueel automatisch worden gecorrigeerd.

Normen
Klik hier voor meer informatie over Certified PDF en de standaarden voor drukkers.

Bent u uitgever?
Geeft u zelf ook een tijdschrift of e-zine uit? De basic versies van Ad2Print en Banner2base zijn gratis beschikbaar!
Klik hier voor het contactformulier.


Service for Publishers
Keizersgracht 578, Amsterdam, T: 020 3309670
Levert u bij andere uitgevers nog advertenties, banners of advertorials per e-mail of ftp aan?
Tip hen dat ze de oplossingen van Service for Publishers ook gratis kunnen gebruiken.
Alle informatie is te vinden op de website http://www.serviceforpublishers.com.